Kultura żywieniowa:

  • Przygotowywanie i spożywanie posiłków jako składnik życia kulturalnego i towarzyskiego.
  • Odbieranie jedzenia wszystkimi zmysłami – ważny smak, wygląd, zapach, wrażenia dotykowe. (np. odgłos chrupania).
  • Jedzenie pomostem między kulturą materialną, duchową i społeczną.

Kultura materialna – produkty, narzędzia i przedmioty do obróbki i podania.

Kultura duchowa – odwołanie do zasad religijnych; zakazy i nakazy.

Kultura społeczna – zasady etykiety i sposób przyrządzania jedzenia manifestują pozycję społeczną.

Upodobania kulinarne są tematem rozmów towarzyskich, zastępującym angielskie rozmowy o pogodzie.